Jouw
vraag
is bij ons
in goede
handen.

Samen. Leven. Doen. Eemsdelta.

Wat kan Cadanz Welzijn voor jou betekenen?

Stichting Cadanz Welzijn is een organisatie voor sociaal werk in de gemeente Eemsdelta. Wij bieden ondersteuning aan mensen van alle leeftijden en zoeken oplossingen voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Wij doen dit samen met inwoners, organisaties, netwerken en heel veel vrijwilligers. Zelfredzaamheid en zorgen voor elkaar staan in de samenwerking met inwoners centraal.

Wij werken in Eemsdelta aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Waar iedereen een bijdrage kan en mag leveren omdat in Eemsdelta ieder mens telt.

Hieronder kun je lezen wat we doen en hoe je ons kunt bereiken. Vind je niet wat je zoekt? Neem dan contact met ons op we helpen je graag verder!

Ouderen & mantelzorg

ouderen

Informatie Steunpunt Mantelzorg, klik hier.
(Wanneer u langdurig zorgt voor een partner, ouder, familielid, vriend of buur).
Informatie Ouderen, klik hier.
(Wanneer u als oudere behoefte heeft aan informatie of aan een gesprek met een van onze sociaal werkers).

Vrijwilligers

vrijwilligerswerk

In de gemeente Eemsdelta zijn veel maatschappelijke projecten waar vrijwilligers actief zijn door extra ondersteuning te bieden. Wil jij ook graag iets voor een ander betekenen? Laat het ons dan weten! We hebben een vacaturebank waar vast en zeker een functie tussen staat die bij jou past. Zo kan je als maatje iemand ondersteunen die weinig de deur uitkomt, door samen te wandelen of een boodschapje te doen. Je kunt ook 75+ers bezoeken of bellen en informatie geven over wonen, welzijn en zorg. Maar misschien lijkt het je ook wat om als buurtbemiddelaar buren te helpen of om een kletsmaatje te zijn voor bewoners van het AZC en statushouders: allemaal projecten in de gemeente Eemsdelta waarbij vrijwilligers onmisbaar zijn!

Wil je meer informatie of weten welke vrijwilligersvacatures er momenteel zijn?
Neem dan contact op met Cadanz Welzijn via email vrijwilligerswerk@cadanzwelzijn.nl of door te bellen met 0596-745024.

Wil je je gelijk aanmelden?
Klik dan hieronder op de button en vul het aanmeldformulier in. Na ontvangst van het formulier nemen wij contact met je op.

Logo-Cadanz-Welzijn-wit-NOPO

Postadres
Stichting Cadanz Welzijn
Postbus 248
9930 AE Delfzijl

Hoofdvestiging
Burg. Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam

Telefoon
0596-745024

E-mailadres
info@cadanzwelzijn.nl

Vraag ons maar!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van Cadanz Welzijn, abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

Samen. Leven. Doen. Eemsdelta.

© 2021-2023 Cadanz Welzijn | Disclaimer | Privacy | Webmaster

Maatschappelijk werk

Iedereen krijgt in zijn of haar leven weleens te maken met zorgen en problemen. Soms kunnen situaties en gebeurtenissen leiden tot het gevoel dat je er niet meer uitkomt. Praten met een bekende kan helpen. Maar niet iedereen wil dat. Wij helpen mensen om weer op eigen benen te staan en mee te laten doen in de maatschappij. In het bijzonder voor diegenen die door één of meerdere problemen het even niet meer kunnen opbrengen. Bijvoorbeeld gezinnen, jongeren, ouderen en slachtoffers van huiselijk geweld.

Weet je niet meer hoe je verder moet? De maatschappelijk werkers kunnen dan met je meedenken/meekijken. Wij bieden hulp en ondersteuning bij vragen over bijvoorbeeld:

 • Gezin en opvoeding
 • Geld en werk
 • Relatie en (echt)scheidingen
 • Ruzie en (huiselijk) geweld
 • Verlies en rouw
 • Problemen door ingrijpende situaties
 • Psychosociale hulp rondom versterking- en aardbevingsproblematiek
Onafhankelijk en kosteloos 

De hulp van het algemeen maatschappelijk werk is onafhankelijk, kosteloos en je hebt geen doorverwijzing nodig. Verder kun je ook bij het algemeen maatschappelijk werk terecht als je er niet uitkomt met andere instanties. Denk bijvoorbeeld aan woningcorporaties, sociale dienst en schuldhulpverlening. 

Breed netwerk 

We hebben een breed netwerk en korte lijnen met de medewerkers van de gemeente, zoals bijvoorbeeld de WMO en het CJG. Daarnaast werken we met onze sociaal raadslieden, de schoolmaatschappelijk werkers, de sociaal werkers en de buurtwerkers. Verder werken we samen met het steunpunt administratie, buurtbemiddeling, steunpunt mantelzorg, budgetmaatjes.

maatschappelijk werk

Contact

Spreekuur Delfzijl
Brede School Noord, Waddenweg 4.

 • Maandag van 09.00-11.00 uur
 • Dinsdag van 09.00-11.00 uur
 • Donderdag van 09.00-11.00 uur

Spreekuur Appingedam
Gezondheidscentrum Overdiep, Stadshaven 23, kamer 112.

 • Woensdag van 09.00-11.00 uur

Spreekuur Loppersum
Stationsgebouw Loppersum, Stationslaan 10.

 • Vrijdag van 09.00-11.00 uur

Je kunt een vraag stellen en/of je aanmelden door middel van telefoon, e-mail of langskomen vanaf 16 mei tijdens de hierboven genoemde momenten.

Telefoonnummer: 0596-745024.
E-mailadres: info@cadanzwelzijn.nl.

Financiële dienstverlening

Steunpunt Administratie

De vrijwilligers van het Steunpunt Administratie helpen bij administratie en financiën. We hebben een spreekuur op woensdagochtend in Delfzijl en op dinsdagmiddag in Appingedam. We kunnen je bijvoorbeeld helpen met:

 • Het uitleggen van een brief
 • Overzicht krijgen van inkomsten en uitgaven
 • Digitale zaken regelen
 • Contact opnemen met instanties per telefoon, e-mail of DigiD
 • Aanvragen en wijzigen van toeslagen bij de Belastingdienst (zoals huurtoeslag en zorgtoeslag)
 • Aanvragen en wijzigen van voorzieningen bij de gemeente (zoals kwijtschelding en bijzondere bijstand)
 • Verzamelen van stukken voor de Volkskredietbank of voor de aanvraag bijstand
Heb je na veel moeite en zorgen je financiële problemen opgelost?

Heb je na veel moeite en zorgen je financiële problemen opgelost? Zijn alle voorzieningen aangevraagd en is er een balans tussen jouw inkomsten en uitgaven? Soms is het dan lastig dit zo te houden. Juist nu blijft het belangrijk om een goed overzicht te houden van inkomsten en uitgaven, post open te maken, wijzigingen in je situatie op tijd door te geven en goed om te gaan met instanties. Voor begeleiding van een budgetmaatje kom je alleen in aanmerking via de verwijzing van een hulpverlener.

Sociaal raadslieden

Sociaal raadslieden bieden informatie, advies en ondersteuning bij sociaaljuridische onderwerpen. Kort gezegd: als het gaat over wetten en regelingen. We hebben veel kennis in huis over:

 • Sociale zekerheid (uitkeringen en sociale inkomensvoorzieningen)
 • Belastingen en toeslagen
 • Werk en loon
 • Geld, rondkomen en (kwijtschelding van) schulden
 • Vreemdelingenrecht
 • Personen en familierecht

We kunnen helpen als je bij wet- en regelgeving tegen problemen of vragen aanloopt. En we zorgen ervoor dat je weet van welke regelingen en voorzieningen je gebruik kunt maken.

financien

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sociaal raadslieden en de coördinatoren Budgetmaatjes en de vrijwilligers Steunpunt Administratie:

Appingedam
Dinsdagmiddag, tussen 13:30 en 16:30 uur
Bibliotheek, Prof. dr. Cleveringaplein 5.
In Appingedam wordt dit spreekuur verzorgd door Jolanda van de Kamp.

Locatie Delfzijl
Woensdagochtend, tussen 9:00 en 12:00 uur.
De Kajuit, Prins Bernhardlaan 26a.
In Delfzijl wordt dit spreekuur verzorgd door Dennis Huisman.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het algemene telefoonnummer of e-mailadres van Cadanz Welzijn:

Inburgering en integratie

Een nieuw bestaan opbouwen in een vreemd land is niet altijd even makkelijk. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met een nieuwe taal, een andere cultuur en andere wet- en regelgeving. Team Inburgering & Integratie (Team I&I) van Cadanz Welzijn biedt hulp aan mensen tijdens hun inburgering en integratie in Nederland.

Wat doet Team Inburgering & Integratie?

Team I&I begeleidt statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) zodat zij zich zelfstandig kunnen redden in de Nederlandse samenleving. De begeleiding bestaat uit hulp bij de administratie, aanbieden van activiteiten zoals taallessen, uitleg over regelgeving en wegwijs maken in de woonomgeving.

Doelgroep

Team I&I richt zich op statushouders die in de voorgaande 1,5 jaar in de gemeente Eemsdelta zijn komen wonen. Na de periode van 1,5 jaar stopt de maatschappelijke begeleiding bij team I&I en kunnen de statushouders gebruik maken van de reguliere dienstverlening van Cadanz Welzijn. 

Integratie

De maatschappelijke begeleiding is gericht op de integratie van de statushouder in de Nederlandse samenleving. Integratie betekent deelnemen aan de samenleving. Het vinden van een woning, school, huisarts, (vrijwilligers)werk, maar ook verenigingsactiviteiten zijn daarin belangrijk. Het is de taak van Cadanz Welzijn om de statushouder hierin te begeleiden en te ondersteunen.

Taallessen, taalmaatjes en taalcafé

Inburgeren en integreren is meer dan alleen de Nederlandse taal leren. Maar de beheersing van de Nederlandse taal is wel een belangrijk onderdeel om te kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving.

Cadanz Welzijn heeft een aantal vrijwilligers die in groepsvorm taallessen geven. Dit kan ter ondersteuning van de inburgeringscursus zijn of voor het onderhouden van de Nederlandse taal. Daarnaast zijn er ook taalmaatjes die een op een met de statushouder de Nederlandse taal oefent. Verder heeft Cadanz Welzijn nog de taalcafé’s waar mensen samen kunnen komen onder het genot van een kopje koffie of thee en op een laagdrempelige manier Nederlands met elkaar kunnen spreken. Cadanz Welzijn werkt met diverse organisaties samen zoals Sociaalplein gemeente Eemsdelta, Volkskredietbank Noord-Oost Groningen, woningcorporaties, wijkverenigingen en vrijwilligersorganisaties.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het algemene telefoonnummer of
e-mailadres van Cadanz Welzijn:

Jeugd en jongeren

Het jongerenwerk in de gemeente Eemsdelta wordt uitgevoerd door zes jongerenwerkers vanuit twee organisaties, namelijk Barkema en de Haan en Cadanz Welzijn. De jongerenwerkers van Cadanz Welzijn voeren het jongerenwerk in de voormalige gemeenten, Delfzijl en Loppersum uit en geven uitvoering aan het concept Jimmy’s en de jongerenwerkers van Barkema en de Haan voeren het jongerenwerk in de voormalige gemeente Appingedam uit.

Wat doet het jongerenwerk
 • Bevorderen van jeugdparticipatie
 • Vorming en opvoeding
 • Educatie en voorlichting
 • Versterken van sociale verbinding in de buurt
 • Ontmoeting en recreatie

De jongerenwerker speelt in op de leefwereld van jongeren in hun vrije tijd en ontwikkelt van daaruit vertrouwensrelaties met (groepen) jongeren, coacht jongeren op weg naar volwassenheid. Denkt en werkt integraal in het belang van zijn of haar doelgroepen en heeft oog voor ouders, bewoners, vrijwilligers, organisaties en instanties. Daarnaast bevordert het jongerenwerk de participatie en stimuleert jongeren om zelf mee te doen, te organiseren en te beslissen. De jongerenwerker bezoekt jongeren daar waar zij zich bevinden.

Het jongerenwerk zorgt dat jongeren zich ontwikkelen tot democratische burgers in hun eigen omgeving en in de samenleving.

jeugd-en-jongeren

Contact

Maja Dijkstra
m.dijkstra@cadanzwelzijn.nl

Ferdi Uuldriks
f.uuldriks@cadanzwelzijn.nl

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met met het algemene telefoonnummer of
e-mailadres van Cadanz Welzijn:

Opbouwwerk

Het opbouwwerk van Cadanz Welzijn zet zich in voor de leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente Eemsdelta. We stimuleren saamhorigheid en betrokkenheid in dorpen, wijken en straten.

Hoe werken wij?

Wij bieden ondersteuning aan de bewoners waar dat nodig is. Daarbij leggen we ons oor te luister, signaleren en ontdekken hoe het met de bewoners gaat. In plaats van problemen voor bewoners op te lossen wordt meer de eigen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en zelfredzaamheid in de wijk gestimuleerd. Uitgangspunt is dat de bewoners gebruik maken van de eigen ideeën, eigen talenten en mogelijkheden; dat er een zo breed mogelijk draagvlak is in de buurt voor de wensen en ideeën van bewoners.

Het opbouwwerk adviseert, stimuleert en ondersteunt de bewoners om hun woon- en leefomstandigheden te verbeteren en komen op voor hun belangen. Zo wordt de leefomgeving leuker en voelen de bewoners zich prettiger.

Met wie werken we samen?

We werken samen met verschillende organisaties (o.a. bewonersorganisaties, de gemeente, woningcorporaties of hulpverleningsorganisaties). De opbouwwerker brengt de juiste partijen bij elkaar.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het algemene telefoonnummer of onderstaande e-mailadressen van Cadanz Welzijn:

Opvoeden en opgroeien

Opvoeden is leuk, maar kan soms ook lastig zijn. Wij vinden het belangrijk dat er een plek is waar jullie (ouders, kinderen, jongeren en andere opvoeders) snel en makkelijk terecht kunnen. Bij Cadanz Welzijn werken jeugdmaatschappelijk werkers, schoolmaatschappelijkwerkers en opvoedondersteuners. Gezamenlijk vormen zij een team en kijken zij samen met jullie wat het beste past bij jullie vraag. De ondersteuning/hulp die wij bieden is op vrijwillige basis.

Hoe werken wij?

Als je vragen hebt kun je op verschillende manieren contact met ons opnemen. Dat kan via email, telefoon of door gebruik te maken van ons online aanmeldformulier (klik op de knop rechtsonder). Als je het formulier invult, nemen we binnen vijf werkdagen contact op. Zodra er een medewerker beschikbaar is, wordt contact opgenomen voor het maken van een kennismakingsafspraak. Deze afspraak doen wij het liefst bij jullie thuis, maar het mag ook op een van onze locaties. Na de kennismaking kijken we gezamenlijk naar wat voor hulp er nodig is. Wij vinden het belangrijk dat jullie zelf meedenken en meebeslissen over hoe de hulp eruit moet komen te zien. Op deze manier willen wij voorkomen dat er onnodig ondersteuning/hulp wordt ingezet.

Samen Oplopen zorgt voor vrijwilligers of vrijwilligersgezinnen die mee denken en mee helpen in de gezinnen die veel stress en problemen ervaren. Dit doen zij door een tijdje samen op te lopen en te doen waar behoefte aan is.

Steunouder zorgt voor vrijwillige steunouders, die de kinderen in hun eigen gezin een extra plek bieden. Hierdoor worden de ouders ontlast en kan het kind veilig en gezond opgroeien met steun in de eigen omgeving.

Samen Oplopen en Steunouder bieden een breed aanvullend aanbod aan informele preventieve zorg voor gezinnen die zelf onvoldoende steun in hun omgeving ervaren. Waar nodig gebeurt dit in samenwerking met de formele zorg. Onze aanpak is gebaseerd op de presentiebenadering en het belang van de aanwezigheid van sociale steun voor gezinnen. Zo ontstaan er mooie verbindingen tussen burgers en groeien kinderen in gezinnen gezond op.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het algemene telefoonnummer of onderstaande e-mailadressen van Cadanz Welzijn:

“Wij denken in mogelijkheden. Kijken naar wat wél kan en welke kwaliteiten en krachten er aanwezig zijn.”

“Samen weet je meer”

“Vrijwillig”

Participatie

Meedoen in de Eemsdelta? Actief meedoen aan de maatschappij kan op verschillende manieren. Wij helpen je graag met het vinden van de juiste vrijwilligersplek. Dit kan zowel binnen Cadanz Welzijn zijn als op een andere plek. Waar het om gaat is dat jij iets doet op een plek waar je het naar je zin hebt.

De sociaal werkers van Cadanz Welzijn gaan graag met jou in gesprek over wie jij bent, wat je leuk vindt en waar je blij van wordt. Samen worden dan de mogelijkheden besproken voor wat bij jou past.

Positief effect

Meedoen heeft een positief effect op je gezondheid. Je doet contacten op met anderen, je kan jezelf ontwikkelen en ervaart een gevoel van meedoen. Ook met een verminderde weerstand of zwakkere gezondheid zijn er tal van mogelijkheden, samen met jou wordt gekeken naar wat je wel kan, waar liggen jouw kwaliteiten en mogelijkheden.

Praktisch en deskundig advies

Hoe kunnen we jou het beste helpen? Je kan contact met ons opnemen zodat je het gesprek kan aangaan met onze sociaal werkers. 

participatie

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het algemene telefoonnummer of
e-mailadres van Cadanz Welzijn:

Waarmee kunnen wij je helpen?

Stel hieronder je vraag, dan ontvang je van ons een reactie.

SlimoTheek

Slimme technologie voor u?

In de SlimoTheek leent u slimme technologie voor veilig en comfortabel wonen. Voor uzelf, of voor iemand voor wie u zorgt. Slimme technologie is bijvoorbeeld een robotstofzuiger, een eenvoudige tablet, een klok met dagindeling, alarmering met GPS, een robotkat of een eenvoudig bedienbare radio/muziekspeler.

De SlimoTheek is een samenwerking van Cadanz Welzijn, Noorderpoort en gemeente Eemsdelta.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via ons mailadres info@cadanzwelzijn.nl of door te bellen met telefoonnummer 0596-745024

Informatieblad (pdf)

Protocollen en regelingen

In onderstaand overzicht treft u onze protocollen en regelingen aan. Mocht u na het lezen van een protocol of regeling nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op door te bellen met telefoonnummer 0596 745024 of door een e-mail te sturen naar info@cadanzwelzijn.nl.

Geslaagd!

Dank voor bericht, we nemen spoedig contact met je op. 

Cadanz Welzijn

PlusBoekje

Benieuwd naar het programma voor de maanden november en december? Je leest het allemaal in het PlusBoekje.

Actueel

Hier vind je het actuele aanbod van Cadanz Welzijn op het gebied van trainingen, scholingen en bijeenkomsten die binnenkort worden georganiseerd. Klik op de link voor meer informatie.

Onze website maakt gebruik van enkele anonieme cookies. In ons privacyreglement lees je hoe wij omgaan met jouw privacy.

Actuele coronamaatregelen

Op deze pagina lees je welke actuele coronamaatregelen er gelden op de locaties van Cadanz Welzijn. De volgende maatregelen worden op dit moment vanuit Cadanz Welzijn gehanteerd:

Handen desinfecteren
Bij binnenkomst en in de zalen kun je je handen desinfecteren. Ook staat er schoonmaakmateriaal om de tafel te desinfecteren.

Handen wassen
Was vaak de handen.

Mondkapje
Het dragen van een mondkapje wordt gewaardeerd door onze kwetsbare bezoekers en medewerkers.

Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf dan thuis en stel je bezoek uit.

Ouderen

Met het ouder worden kan er van alles veranderen in uw leven. Veranderingen kunnen vragen oproepen waar u graag eens over wilt praten. Dan kan het prettig zijn om in gesprek te gaan met een Sociaalwerker van Cadanz Welzijn.

Sociaalwerkers kunnen in gesprek gaan over verschillende onderwerpen die voor u belangrijk zijn. Vragen die u zou kunnen bespreken, zijn bijvoorbeeld:

 • Ik zoek een zinvolle dag invulling, wat kan ik doen?
 • Hoe kan ik in contact komen met leeftijdsgenoten?
 • Alles verandert zo snel, hoe ga ik hiermee om?
 • Hoe kan ik mijn leefomgeving aanpassen zodat ik er zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen?
 • Hoe kan ik zo gezond mogelijk ouder worden?

Al onze sociaalwerkers werken vanuit de positieve gezondheid gedachte. Dit is een manier om breder naar uw gezondheid en welzijn te kijken. Gezondheid en welzijn gaan bijvoorbeeld over goed in je vel zitten, omgaan met tegenslagen, erbij horen, contacten hebben en over zinvol bezig zijn. Kortom het gaat erom dat u zich gezond en vrolijk voelt op de manier die bij u past.

Soms zijn er periodes in uw leven waarin het prettig is om terug te kijken op uw leven, te kijken naar het heden en naar de wensen voor de toekomst.

Hoe werken wij?

We gaan met u in gesprek bij u thuis of bij ons op één van de locaties. U kunt bij ons terecht met een concrete vraag, ook kunnen wij meedenken met wat u bezighoudt. Binnen Cadanz Welzijn kunt u gebruik maken van seniorenvoorlichting, welzijn op recept, niet geïndiceerde dagactiviteit, ontmoetingshuis, Cadanz Maatjez, vrijwilligers en dementie, ouderen bezoeken ouderen etc. Ook geven wij informatie over diverse activiteiten in de regio. Soms leggen wij verbindingen tussen mensen onderling of met een huisarts of zorgorganisatie. Per situatie bekijken we wat nodig is en wat goed bij u past.

ouderen

Contact

We zijn elke dag aanwezig op de verschillende locaties van Cadanz Welzijn in de gemeente Eemsdelta.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het algemene telefoonnummer of
e-mailadres van Cadanz Welzijn:

Cadanz Welzijn is er voor jou!

Je kunt bij Cadanz Welzijn terecht als je bijvoorbeeld ondersteuning zoekt bij de opvoeding van je kind, als je je eenzaam voelt en graag eens met iemand zou willen praten, of als je hulp nodig hebt bij het ordenen van je financiën. Ook denken we graag met je mee als het gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van een activiteit in je buurt of als je ondersteuning zoekt om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen. Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Eemsdelta en ondersteunen je graag als je (even) hulp of advies nodig hebt.

Naast ons prettige team van sociaalwerkers hebben we een groot samenwerkingsverband in de regio waarbij we, als het nodig is, je in contact kunnen brengen met de juiste organisatie.

Over Cadanz Welzijn

Stichting Cadanz Welzijn is een organisatie voor sociaal werk die actief is in Eemsdelta en Hogeland. De opdracht die Cadanz Welzijn heeft is altijd gericht op de ondersteuning van (groepen) inwoners die een sociaal-maatschappelijke vraag hebben.

De missie van Cadanz Welzijn

Wij werken in Eemsdelta aan een samenleving waar iedereen mee kan doen en een bijdrage levert, omdat ieder mens telt.

Onze strategische keuze

Cadanz Welzijn zoekt samen met inwoners naar oplossingen voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Ze kent haar inwoners en hun problematiek. Zelfredzaamheid en zorgen voor elkaar staan in de samenwerking met inwoners centraal. Alle vormen van sociaal werk worden hiervoor ingezet. Cadanz Welzijn initieert, ontwikkelt, signaleert en voert regie om haar doel te bereiken. Cadanz Welzijn weet wat er speelt in wijk en dorp en is waar nodig een schakel tussen inwoners en de gemeente Eemsdelta. Zij doet dit in samenwerking met en tussen individuen, inwoners, organisaties, netwerken, gemeentelijke instellingen en vrijwilligers.

Inwoners kunnen te maken hebben met diverse sociaal-maatschappelijke vraagstukken, zoals armoede, eenzaamheid, ongeletterdheid, maatschappelijke achterstanden, maatschappelijke ongelijkheid, opvoedingsvraagstukken, arbeidsvraagstukken, culturele vraagstukken, verschillende gezinskwesties, (wijk)ontwikkelingskwesties, verslavingsvraagstukken, schendingen van mensenrechten en opvang van vluchtelingen. In alle gevallen gaat het over empowerment, participeren, samen leven, wederkerigheid en welbevinden.

U kunt onze volledige missie & visie lezen (pdf) door op onderstaande knop te klikken.

Disclaimer en copyright

Website

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, kunnen wij niet volledig uitsluiten dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website kan ook zonder voorafgaande kennisgeving op ieder moment worden aangepast. Cadanz Welzijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de informatie op de website. Op alle informatie die op deze website te vinden is rust copyright. Niets van de informatie op deze website mag verveelvoudigd, verspreid en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

E-mail

De informatie in onze e-mailberichten (inclusief bijlagen) is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig uitsluiten dat bepaalde informatie achterhaald, onvolledig of onjuist is. Er kunnen daarom alleen rechten worden ontleend aan officiële documenten en contracten en niet aan de inhoud van onze e-mailberichten.

Onze e-mailberichten (inclusief bijlagen) kunnen bovendien vertrouwelijke informatie bevatten die uitsluitend bedoeld is voor de geadresseerde. Wanneer je per abuis een e-mail ontvangt die niet voor jou bestemd is, word je verzocht de afzender hierover te informeren en het bericht inclusief eventuele bijlagen te wissen. Het is niet toegestaan om het bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Missie & Visie

Stichting Cadanz Welzijn is een organisatie voor sociaal werk die actief is in Eemsdelta en Hogeland. De opdracht die Cadanz Welzijn heeft is altijd gericht op de ondersteuning van (groepen) inwoners die een sociaal-maatschappelijke vraag hebben.

De missie van Cadanz Welzijn

Wij werken in Eemsdelta aan een samenleving waar iedereen mee kan doen en een bijdrage levert, omdat ieder mens telt.

Onze strategische keuze

Cadanz Welzijn zoekt samen met inwoners naar oplossingen voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Ze kent haar inwoners en hun problematiek. Zelfredzaamheid en zorgen voor elkaar staan in de samenwerking met inwoners centraal. Alle vormen van sociaal werk worden hiervoor ingezet. Cadanz Welzijn initieert, ontwikkelt, signaleert en voert regie om haar doel te bereiken. Cadanz Welzijn weet wat er speelt in wijk en dorp en is waar nodig een schakel tussen inwoners en de gemeente Eemsdelta. Zij doet dit in samenwerking met en tussen individuen, inwoners, organisaties, netwerken, gemeentelijke instellingen en vrijwilligers.

Inwoners kunnen te maken hebben met diverse sociaal-maatschappelijke vraagstukken, zoals armoede, eenzaamheid, ongeletterdheid, maatschappelijke achterstanden, maatschappelijke ongelijkheid, opvoedingsvraagstukken, arbeidsvraagstukken, culturele vraagstukken, verschillende gezinskwesties, (wijk)ontwikkelingskwesties, verslavingsvraagstukken, schendingen van mensenrechten en opvang van vluchtelingen. In alle gevallen gaat het over empowerment, participeren, samen leven, wederkerigheid en welbevinden.

U kunt onze volledige missie & visie lezen (pdf) door op onderstaande knop te klikken.

Mantelzorg

Zorgt u langdurig voor een ziek of gehandicapt iemand in uw omgeving? Dan bent u mantelzorger! Het steunpunt mantelzorg kan u op allerlei manieren ondersteunen. U kunt bij het steunpunt terecht voor: Informatie en advies over bijvoorbeeld professionele zorg, combinatie werk en zorg, vrijwillige hulpverlening, vervangende zorg en heel belangrijk: wij bieden u een luisterend oor!

De steunpunten onderhouden nauwe contacten met diverse organisaties en instanties om u zo goed mogelijk te ondersteunen en te voorkomen dat u overbelast raakt. Het is belangrijk dat u zich als mantelzorger bij het steunpunt laat registreren zodat wij u kunnen informeren over allerlei belangrijke zaken die te maken hebben met uw taak als mantelzorger! U kunt zich ook aansluiten bij diverse lotgenoten en ondersteuningsgroepen.

Jonge mantelzorgers

Eén op de vier jongeren is een jonge mantelzorger. Steeds meer jongeren zorgen voor een ziek familielid. Dat kan best zwaar of vervelend zijn. Je hebt dan minder tijd voor leuke dingen, want jij moet helpen. Of je voelt je schuldig als je iets gezelligs doet.

Soms heb jezelf klachten

Het kan zijn dat je door de situatie thuis last hebt van bijvoorbeeld buikpijn of hoofdpijn. Of je voelt je angstig, gestresst of somber. Niet iedereen durft over zijn problemen te praten. Soms schaam je je ook voor je thuissituatie.  

Zorg ook goed voor jezelf

Wanneer je zorgt voor een ander, vergeet je soms jezelf. Toch is het belangrijk dat je op jezelf blijft letten. Tips van andere jonge mantelzorgers zijn:

 • Blijf leuke dingen doen. Ga bijvoorbeeld sporten, naar vrienden of word lid van een club.
 • Spreek thuis vaste momenten af waarop je niet hoeft te helpen.
 • Trek aan de bel als het niet lekker gaat.
 • Zoek andere jonge mantelzorgers op. Bijvoorbeeld via activiteiten van Cadanz Welzijn.
steunpunt-mantelzorg

Contact

Voor meer informatieneem gerust contact op het het steunpunt in je woonplaats

Steunpunt Mantelzorg Delfzijl
Karin Leertouwer-Bosker
k.leertouwer-bosker@cadanzwelzijn.nl

Steunpunt Mantelzorg Appingedam
Esther de Greef
e.degreef@cadanzwelzijn.nl

Steunpunt Mantelzorg Loppersum
Marleen Mulder
m.mulder@cadanzwelzijn.nl
Annet Topelen
a.topelen@cadanzwelzijn.nl

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met het algemene telefoonnummer of
e-mailadres van Cadanz Welzijn: